Näytä aineistokuvailu.

FSD2543 Työaikapankki 2004

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Millaiseksi kuvailisitte työilmapiiriä työpaikallanne? (Rengastakaa kultakin riviltä numero, joka on lähinnä käsitystänne. Esim. ensimmäisellä rivillä 1= erittäin kannustava ja 7=erittäin latistava)

Kannustava - Latistava

Lisätiedot

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
Kannustava 1 17
2 96
3 128
4 102
5 78
6 48
Latistava 7 20
SYSMISS 4
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 489
maksimi 7
minimi 1
keskiarvo 3.72
keskihajonta 1.485

Pysyvä linkki tähän aineistoon:

Suora linkki tähän välilehteen:

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu CC BY 4.0 -lisenssin mukaisesti.