FSD2543 Työaikapankki 2004

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Miten koette työnne? (Rengastakaa kussakin kohdassa sopivin vaihtoehto)

Työni sisältää tiukkoja aikatauluja

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
Täysin samaa mieltä 1 128
Melko samaa mieltä 2 205
En samaa enkä eri mieltä 3 91
Melko eri mieltä 4 51
Täysin eri mieltä 5 11
En osaa sanoa 9 1
SYSMISS 6
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 487
maksimi 9
minimi 1
keskiarvo 2.22
keskihajonta 1.062

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.