Näytä aineistokuvailu.

FSD2543 Työaikapankki 2004

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Miten koette työnne? (Rengastakaa kussakin kohdassa sopivin vaihtoehto)

Hallitsen mielestäni työtehtäväni hyvin

Lisätiedot

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
Täysin samaa mieltä 1 150
Melko samaa mieltä 2 285
En samaa enkä eri mieltä 3 40
Melko eri mieltä 4 11
Täysin eri mieltä 5 1
En osaa sanoa 9 1
SYSMISS 5
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 488
maksimi 9
minimi 1
keskiarvo 1.84
keskihajonta .758

Pysyvä linkki tähän aineistoon:

Suora linkki tähän välilehteen:

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu CC BY 4.0 -lisenssin mukaisesti.