Näytä aineistokuvailu.

FSD2543 Työaikapankki 2004

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Esiintyykö työyhteisössänne: (Rengastakaa kussakin kohdassa sopivin vaihtoehto)

Eri henkilöstöryhmien välisiä ristiriitoja?

Lisätiedot

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
Paljon 1 17
Melko paljon 2 56
Jonkin verran 3 275
Ei lainkaan 4 79
En osaa sanoa 9 56
SYSMISS 10
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 483
maksimi 9
minimi 1
keskiarvo 3.67
keskihajonta 2.037

Pysyvä linkki tähän aineistoon:

Suora linkki tähän välilehteen:

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu CC BY 4.0 -lisenssin mukaisesti.