FSD2543 Työaikapankki 2004

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Vastaus jos q4 pienempi kuin 3

Onko puolisonne tällä hetkellä: (Rengastakaa oikea vaihtoehto)

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
Palkansaaja kokopäivätyössä 1 258
Palkansaaja osa-aikatyössä 2 25
Yrittäjä 3 30
Työtön tai lomautettu 4 21
Kotiäiti/ -isä 5 17
Opiskelija 6 13
Työkyvytön tai eläkkeellä 7 23
Muu, mikä? 8 2
SYSMISS 104
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 389
maksimi 8
minimi 1
keskiarvo 2.11
keskihajonta 1.883

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.