Näytä aineistokuvailu.

FSD2543 Työaikapankki 2004

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Vastaus jos q4 pienempi kuin 3

Onko puolisonne tällä hetkellä: (Rengastakaa oikea vaihtoehto)

Lisätiedot

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
Palkansaaja kokopäivätyössä 1 258
Palkansaaja osa-aikatyössä 2 25
Yrittäjä 3 30
Työtön tai lomautettu 4 21
Kotiäiti/ -isä 5 17
Opiskelija 6 13
Työkyvytön tai eläkkeellä 7 23
Muu, mikä? 8 2
SYSMISS 104
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 389
maksimi 8
minimi 1
keskiarvo 2.11
keskihajonta 1.883

Pysyvä linkki tähän aineistoon:

Suora linkki tähän välilehteen:

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu CC BY 4.0 -lisenssin mukaisesti.