Näytä aineistokuvailu.

FSD2543 Työaikapankki 2004

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Kuinka hyvin seuraavat ominaisuudet kuuvavat mielestänne organisaationne kulttuuria? (Rengastakaa kunkin ominaisuuden kohdalta sopivin vaihtoehto)

Kaoottinen, työt ja työajat ei hallinnassa

Lisätiedot

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
Kuvaa erittäin hyvin 1 17
Kuvaa melko hyvin 2 50
Siltä väliltä 3 120
Kuvaa melko huonosti 4 166
Kuvaa erittäin huonosti 5 115
En osaa sanoa 9 13
SYSMISS 12
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 481
maksimi 9
minimi 1
keskiarvo 3.81
keskihajonta 1.366

Pysyvä linkki tähän aineistoon:

Suora linkki tähän välilehteen:

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu CC BY 4.0 -lisenssin mukaisesti.