FSD2543 Työaikapankki 2004

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Kuinka hyvin seuraavat ominaisuudet kuuvavat mielestänne organisaationne kulttuuria? (Rengastakaa kunkin ominaisuuden kohdalta sopivin vaihtoehto)

Kaoottinen, työt ja työajat ei hallinnassa

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
Kuvaa erittäin hyvin 1 17
Kuvaa melko hyvin 2 50
Siltä väliltä 3 120
Kuvaa melko huonosti 4 166
Kuvaa erittäin huonosti 5 115
En osaa sanoa 9 13
SYSMISS 12
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 481
maksimi 9
minimi 1
keskiarvo 3.81
keskihajonta 1.366

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.