FSD2543 Työaikapankki 2004

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Aiheuttavatko työaikanne ristiriitoja perheessänne/puolisonne kanssa? (Rengastakaa sopivin vaihtoehto)

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
Ei juuri koskaan 1 217
Melko harvoin 2 104
Silloin tällöin 3 77
Melko usein 4 21
Hyvin usein 5 10
Ei koske minua 9 52
SYSMISS 12
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 481
maksimi 9
minimi 1
keskiarvo 2.62
keskihajonta 2.430

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.