FSD2543 Työaikapankki 2004

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Kuinka tärkeitä Teille henkilökohtaisesti ovat seuraavat työaikoihin liittyvät toiveet? (Rengastakaa kussakin kohdassa sopivin vaihtoehto)

Enemmän säännöllisyyttä työaikaan

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
Erittäin tärkeä 1 40
Melko tärkeä 2 133
Ei kovin tärkeä 3 192
Ei lainkaan tärkeä 4 74
En osaa sanoa 9 39
SYSMISS 15
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 478
maksimi 9
minimi 1
keskiarvo 3.20
keskihajonta 1.917

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.