Näytä aineistokuvailu.

FSD2543 Työaikapankki 2004

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Kuinka tärkeitä Teille henkilökohtaisesti ovat seuraavat työaikoihin liittyvät toiveet? (Rengastakaa kussakin kohdassa sopivin vaihtoehto)

Enemmän mahdollisuuksia pitää tehdyt tunnit vapaana

Lisätiedot

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
Erittäin tärkeä 1 121
Melko tärkeä 2 177
Ei kovin tärkeä 3 116
Ei lainkaan tärkeä 4 29
En osaa sanoa 9 29
SYSMISS 21
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 472
maksimi 9
minimi 1
keskiarvo 2.54
keskihajonta 1.863

Pysyvä linkki tähän aineistoon:

Suora linkki tähän välilehteen:

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu CC BY 4.0 -lisenssin mukaisesti.