FSD2543 Työaikapankki 2004

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Ohessa on joukko väittämiä liittyen organisaatiossanne käytössä oleviin työaikajärjestelyihin ja työaikapankkiin. Rengastakaa kunkin väitteen kohdalla se vaihtoehto, joka mielestänne kuvaa parhaiten omaa näkemystänne.

Joustavat työaikajärjestelyt ovat hyödyllisiä työntekijöille

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
Täysin samaa mieltä 1 174
Melko samaa mieltä 2 189
En samaa enkä eri mieltä 3 59
Melko eri mieltä 4 22
Täysin eri mieltä 5 11
Ei koske minua 9 11
SYSMISS 27
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 466
maksimi 9
minimi 1
keskiarvo 2.08
keskihajonta 1.434

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.