FSD2543 Työaikapankki 2004

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Ohessa on joukko väittämiä liittyen organisaatiossanne käytössä oleviin työaikajärjestelyihin ja työaikapankkiin. Rengastakaa kunkin väitteen kohdalla se vaihtoehto, joka mielestänne kuvaa parhaiten omaa näkemystänne.

Normaalityöaika on oikeuteni, josta en mielelläni tingi

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
Täysin samaa mieltä 1 53
Melko samaa mieltä 2 146
En samaa enkä eri mieltä 3 105
Melko eri mieltä 4 90
Täysin eri mieltä 5 49
Ei koske minua 9 17
SYSMISS 33
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 460
maksimi 9
minimi 1
keskiarvo 3.08
keskihajonta 1.652

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.