FSD2543 Työaikapankki 2004

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Miten työpaikallanne suhtaudutaan työajan pituuteen? (Rengastakaa sopivin vaihtoehto)

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
Normaalityöaikaa pidetään suotavana 1 390
Työaikojen venymistä katsotaan läpi sormien 2 49
Työaikojen venymistä pidetään suotavana 3 45
SYSMISS 9
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 484
maksimi 3
minimi 1
keskiarvo 1.29
keskihajonta .626

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.