FSD2543 Työaikapankki 2004

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Voitteko kertoa miksi olette tyytymätön työaikapankin toimivuuteen? (Rengastakaa poikkeuksellisesti kaikki sopivat vaihtoehdot)

Miksi olette tyytymätön työaikapankin toimivuuteen? (2)

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
Joustot määräytyvät yksin työnanatajan tarpeista lähtien 1 0
Tunteja ei voi käyttää vapaapäivien/pidempien lomien pitämis 2 3
En voi pitää vapaita silloin kun haluaisin 3 2
kuukausittaiset työajanvaihtelut ovat liian suuria 4 1
Työaikapankki on lisännyt tehtyjen tuntien määrää 5 0
Vapaiden pitämisellä on haitallinen vaikutus palkkaani 6 0
Pitkiä työvuoroja on liian paljon 7 0
Työtuntien seuranta soveltuu huonosti työtehtäviini 8 1
Työaikojen valvonta ei toimi työpaikallani 9 0
Työaikapankki hankaloittanut työn ja yksityiselämän yhteenso 10 0
Teetetään ylitöitä ilman ylityökorvausta 11 3
Liian alhainen saldoraja 12 0
SYSMISS 483
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 10
maksimi 11
minimi 2
keskiarvo 5.70
keskihajonta 4.057

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.