Näytä aineistokuvailu.

FSD2543 Työaikapankki 2004

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Millä aikavälillä säästämänne tai etukäteen käyttämänne tuntien tulee tasoittua nollaan (ns. tasoittumisjakso)? (Rengastakaa oikea vaihtoehto ja täydentäkää tiedot riveille)

Tasoittumisjakson pituus

Lisätiedot

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
Vuotta/kuukautta... 1 41
Koko työsuhde 2 61
Määrittelemätön 3 91
Muu, mikä? 4 5
Ei osaa sanoa 5 68
SYSMISS 227
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 266
maksimi 5
minimi 1
keskiarvo 2.99
keskihajonta 1.376

Pysyvä linkki tähän aineistoon:

Suora linkki tähän välilehteen:

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu CC BY 4.0 -lisenssin mukaisesti.