FSD2543 Työaikapankki 2004

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Siviilisäätynne (Rengastakaa oikea vaihtoehto)

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
Avioliitto 1 303
Avoliitto 2 97
Naimaton 3 52
Asumusero tai eronnut 4 36
Leski 5 5
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 493
maksimi 5
minimi 1
keskiarvo 1.67
keskihajonta .997

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.