Näytä aineistokuvailu.

FSD2543 Työaikapankki 2004

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Arvioikaa säästössänne olevien tuntien ja vapaiden määrä. (Merkitkää luvun eteen ”–” mikäli olette ”velkaa” työaikapankkiinne)

Velkaa pankkiin

Lisätiedot

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 53
maksimi 40.0
minimi .0
keskiarvo 5.836
keskihajonta 9.5975

Pysyvä linkki tähän aineistoon:

Suora linkki tähän välilehteen:

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu CC BY 4.0 -lisenssin mukaisesti.