Näytä aineistokuvailu.

FSD2543 Työaikapankki 2004

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Arvioikaa säästössänne olevien tuntien ja vapaiden määrä. (Merkitkää luvun eteen ”–” mikäli olette ”velkaa” työaikapankkiinne)

Säästössä tunteja

Lisätiedot

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 234
maksimi 200.0
minimi .0
keskiarvo 17.984
keskihajonta 25.2071

Pysyvä linkki tähän aineistoon:

Suora linkki tähän välilehteen:

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu CC BY 4.0 -lisenssin mukaisesti.