FSD2543 Työaikapankki 2004

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Arvioikaa säästössänne olevien tuntien ja vapaiden määrä. (Merkitkää luvun eteen ”–” mikäli olette ”velkaa” työaikapankkiinne)

Säästössä tunteja

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 234
maksimi 200.0
minimi .0
keskiarvo 17.984
keskihajonta 25.2071

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.