FSD2543 Työaikapankki 2004

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Vastaus jos q34=1

Miten työaikakirjanpito on omalta osaltanne mielestänne toiminut?(Rengastakaa oikea vaihtoehto)

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
Erittäin hyvin 1 164
Melko hyvin 2 192
Ei hyvin eikä huonosti 3 35
Melko huonosti 4 12
Erittäin huonosti 5 8
Ei koske minua 6 4
SYSMISS 78
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 415
maksimi 6
minimi 1
keskiarvo 1.84
keskihajonta .949

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.