Näytä aineistokuvailu.

FSD2543 Työaikapankki 2004

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Vastaus jos q34=1

Miten työaikakirjanpito on omalta osaltanne mielestänne toiminut?(Rengastakaa oikea vaihtoehto)

Lisätiedot

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
Erittäin hyvin 1 164
Melko hyvin 2 192
Ei hyvin eikä huonosti 3 35
Melko huonosti 4 12
Erittäin huonosti 5 8
Ei koske minua 6 4
SYSMISS 78
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 415
maksimi 6
minimi 1
keskiarvo 1.84
keskihajonta .949

Pysyvä linkki tähän aineistoon:

Suora linkki tähän välilehteen:

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu CC BY 4.0 -lisenssin mukaisesti.