Näytä aineistokuvailu.

FSD2543 Työaikapankki 2004

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Kuinka usein voitte… (Rengastakaa kussakin kohdassa sopivin vaihtoehto)

Päättää itse, mitä tehdä tai mihin työhön ryhtyä?

Lisätiedot

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
Lähes aina 1 79
Melko usein 2 164
Silloin tällöin 3 109
Harvoin 4 89
En koskaan 5 49
SYSMISS 3
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 490
maksimi 5
minimi 1
keskiarvo 2.72
keskihajonta 1.220

Pysyvä linkki tähän aineistoon:

Suora linkki tähän välilehteen:

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu CC BY 4.0 -lisenssin mukaisesti.