FSD2543 Työaikapankki 2004

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Kuinka usein voitte… (Rengastakaa kussakin kohdassa sopivin vaihtoehto)

Päättää itse kuinka monta tuntia työskentelette yhteensä viikossa?

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
Lähes aina 1 82
Melko usein 2 93
Silloin tällöin 3 65
Harvoin 4 105
En koskaan 5 145
SYSMISS 3
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 490
maksimi 5
minimi 1
keskiarvo 3.28
keskihajonta 1.477

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.