FSD2543 Työaikapankki 2004

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Kuinka usein voitte… (Rengastakaa kussakin kohdassa sopivin vaihtoehto)

Päättää itse milloin tulla töihin ja milloin lähteä kotiin?

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
Lähes aina 1 125
Melko usein 2 123
Silloin tällöin 3 73
Harvoin 4 112
En koskaan 5 58
SYSMISS 2
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 491
maksimi 5
minimi 1
keskiarvo 2.70
keskihajonta 1.373

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.