Näytä aineistokuvailu.

FSD2543 Työaikapankki 2004

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Miten tärkeitä seuraavat syyt ovat ajatellen tekemienne työtuntien määrää? (Rengastakaa kussakin kohdassa sopivin vaihtoehto)

Pyrkimys edetä uralla

Lisätiedot

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
Erittäin tärkeä 1 28
Melko tärkeä 2 97
Ei kovin tärkeä 3 186
Ei lainkaan tärkeä 4 122
Ei osaa sanoa 9 26
SYSMISS 34
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 459
maksimi 9
minimi 1
keskiarvo 3.27
keskihajonta 1.641

Pysyvä linkki tähän aineistoon:

Suora linkki tähän välilehteen:

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu CC BY 4.0 -lisenssin mukaisesti.