Näytä aineistokuvailu.

FSD2543 Työaikapankki 2004

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Vastaus jos q29a tai q29b tai q29c = 1

Arvioikaa kuinka monta tuntia viikossa olette tehneet ylitöitä viimeisen kahden kuukauden aikana. Ylityöllä tarkoitetaan työnantajan määräämää, normaalin työajan ylittävää työtä.

Lisätiedot

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 171
maksimi 60.0
minimi .5
keskiarvo 8.000
keskihajonta 9.1732

Pysyvä linkki tähän aineistoon:

Suora linkki tähän välilehteen:

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu CC BY 4.0 -lisenssin mukaisesti.