FSD2543 Työaikapankki 2004

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Kuinka tyytyväinen olette työhönne kokonaisuudessaan? (Rengastakaa sopivin vaihtoehto)

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
Erittäin tyytyväinen 1 64
Melko tyytyväinen 2 294
En tyytyväinen, enkä tyytymätön 3 75
Melko tyytymätön 4 46
Erittäin tyytymätön 5 10
En osaa sanoa 6 3
SYSMISS 1
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 492
maksimi 6
minimi 1
keskiarvo 2.29
keskihajonta .923

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.