Näytä aineistokuvailu.

FSD2543 Työaikapankki 2004

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Kuinka tärkeitä seuraavat työhön liittyvät asia ovat Teille henkilökohtaisesti? (Rengastakaa kussakin kohdassa se vastausvaihtoehto, joka kuvaa missä määrin olette samaa tai eri mieltä)

Työn hyödyllisyys yhteiskunnalle

Lisätiedot

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
Erittäin tärkeä 1 106
Melko tärkeä 2 226
Ei kovin tärkeä 3 114
Ei lainkaan tärkeä 4 32
En osaa sanoa 9 11
SYSMISS 4
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 489
maksimi 9
minimi 1
keskiarvo 2.30
keskihajonta 1.313

Pysyvä linkki tähän aineistoon:

Suora linkki tähän välilehteen:

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu CC BY 4.0 -lisenssin mukaisesti.