FSD2543 Työaikapankki 2004

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Kuinka tärkeitä seuraavat työhön liittyvät asia ovat Teille henkilökohtaisesti? (Rengastakaa kussakin kohdassa se vastausvaihtoehto, joka kuvaa missä määrin olette samaa tai eri mieltä)

Mahdollisuudet edetä työssä ja uralla

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
Erittäin tärkeä 1 85
Melko tärkeä 2 196
Ei kovin tärkeä 3 169
Ei lainkaan tärkeä 4 28
En osaa sanoa 9 9
SYSMISS 6
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 487
maksimi 9
minimi 1
keskiarvo 2.42
keskihajonta 1.219

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.