Näytä aineistokuvailu.

FSD2543 Työaikapankki 2004

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Kuinka tärkeitä seuraavat työhön liittyvät asia ovat Teille henkilökohtaisesti? (Rengastakaa kussakin kohdassa se vastausvaihtoehto, joka kuvaa missä määrin olette samaa tai eri mieltä)

Työn mielenkiintoisuus ja vaihtelevuus

Lisätiedot

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
Erittäin tärkeä 1 273
Melko tärkeä 2 197
Ei kovin tärkeä 3 13
Ei lainkaan tärkeä 4 3
En osaa sanoa 9 2
SYSMISS 5
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 488
maksimi 9
minimi 1
keskiarvo 1.51
keskihajonta .755

Pysyvä linkki tähän aineistoon:

Suora linkki tähän välilehteen:

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu CC BY 4.0 -lisenssin mukaisesti.