FSD2543 Työaikapankki 2004

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Alla on joukko väittämiä, jotka liittyvät työhön ja nykyiseen työorganisaatioonne. (Rengastakaa kustakin väittämästä se vaihtoehto, joka kuvaa missä määrin olette väittämän kanssa samaa tai eri mieltä)

Työskentelisin mieluummin jossakin toisessa työpaikassa kuin nykyisessä

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
Täysin samaa mieltä 1 29
Melko samaa mieltä 2 70
En samaa enkä eri mieltä 3 107
Melko eri mieltä 4 127
Täysin eri mieltä 5 138
En osaa sanoa 9 18
SYSMISS 4
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 489
maksimi 9
minimi 1
keskiarvo 3.78
keskihajonta 1.577

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.