FSD2543 Työaikapankki 2004

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Alla on joukko väittämiä, jotka liittyvät työhön ja nykyiseen työorganisaatioonne. (Rengastakaa kustakin väittämästä se vaihtoehto, joka kuvaa missä määrin olette väittämän kanssa samaa tai eri mieltä)

Olisin onnellinen jos voisin työskennellä tässä organisaatiossa eläkkeelle asti

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
Täysin samaa mieltä 1 87
Melko samaa mieltä 2 172
En samaa enkä eri mieltä 3 105
Melko eri mieltä 4 54
Täysin eri mieltä 5 47
En osaa sanoa 9 26
SYSMISS 2
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 491
maksimi 9
minimi 1
keskiarvo 2.91
keskihajonta 1.860

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.