Näytä aineistokuvailu.

FSD2543 Työaikapankki 2004

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Kuka työpaikallanne tavallisesti päättää seuraavista asioista? (Mikäli asiasta päätetään usealla eri tasolla, merkitkää ”alin” taso eli pienin numero)

Oman työnne viikottainen suunnittelu

Lisätiedot

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
Päätän itse 1 257
Tiimi tai ryhmä päättää 2 92
Työnjohto, keskijohto päättää 3 113
Ylin johto tai joku muu päättää 4 8
Ei osaa sanoa 9 7
SYSMISS 16
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 477
maksimi 9
minimi 1
keskiarvo 1.83
keskihajonta 1.240

Pysyvä linkki tähän aineistoon:

Suora linkki tähän välilehteen:

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu CC BY 4.0 -lisenssin mukaisesti.