Näytä aineistokuvailu.

FSD2543 Työaikapankki 2004

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Kuka työpaikallanne tavallisesti päättää seuraavista asioista? (Mikäli asiasta päätetään usealla eri tasolla, merkitkää ”alin” taso eli pienin numero)

Oman työnne päivittäinen suunnittelu

Lisätiedot

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
Päätän itse 1 331
Tiimi tai ryhmä päättää 2 85
Työnjohto, keskijohto päättää 3 64
Ylin johto tai joku muu päättää 4 5
Ei osaa sanoa 9 4
SYSMISS 4
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 489
maksimi 9
minimi 1
keskiarvo 1.53
keskihajonta 1.016

Pysyvä linkki tähän aineistoon:

Suora linkki tähän välilehteen:

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu CC BY 4.0 -lisenssin mukaisesti.