Näytä aineistokuvailu.

FSD2543 Työaikapankki 2004

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Mikä seuraavista vaihtoehdoista kuvaa parhaiten osaamistanne työssänne? (Valitse yksi)

Lisätiedot

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
Tarvitsisin lisäkoulutusta selvitäkseni hyvin työtehtävistän 1 48
Työtehtäväni vastaavat tämänhetkisiä valmiuksiani 2 266
Minulla on valmiuksia selviytyä vaativimmastakin tehtävi 3 174
SYSMISS 5
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 488
maksimi 3
minimi 1
keskiarvo 2.26
keskihajonta .624

Pysyvä linkki tähän aineistoon:

Suora linkki tähän välilehteen:

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu CC BY 4.0 -lisenssin mukaisesti.