Näytä aineistokuvailu.

FSD2543 Työaikapankki 2004

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Mitkä seuraavista tekijöistä vaikuttavat siihen, että ette usko pystyvänne tekemään työtänne eläkeikään asti? (Rengastakaa poikkeuksellisesti kaikki sopivat vaihtoehdot)

Mitkä seuraavista tekijöistä vaikuttavat siihen, että ette usko pystyvänne tekemään työtänne eläkeikään asti? (2)

Lisätiedot

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
Nykyinen työni aiheuttaa minulle terveydellisiä ongelmia 1 0
Nykyinen työni on henkisesti liian raskasta 2 11
Työni vaatima aika haittaa ihmissuhteitani 3 8
Työaikani eivät sovi nykyiseen elämäntilanteeseeni 4 3
Työn organisointi ei vastaa odotuksiani/kykyjäni 5 6
Muu syy, mikä 6 5
SYSMISS 460
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 33
maksimi 6
minimi 2
keskiarvo 3.58
keskihajonta 1.501

Pysyvä linkki tähän aineistoon:

Suora linkki tähän välilehteen:

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu CC BY 4.0 -lisenssin mukaisesti.