FSD2543 Työaikapankki 2004

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Entä uskotteko pystyvänne tekemään nykyistä työtänne eläkeikään saakka? (Rengastakaa sopivin vaihtoehto)

Jos q18=1 tai 3 siirrytään kysymykseen q20

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
Kyllä 1 263
Ei 2 98
Ei osaa sanoa 3 130
SYSMISS 2
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 491
maksimi 3
minimi 1
keskiarvo 1.73
keskihajonta .854

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.