Näytä aineistokuvailu.

FSD2543 Työaikapankki 2004

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Entä uskotteko pystyvänne tekemään nykyistä työtänne eläkeikään saakka? (Rengastakaa sopivin vaihtoehto)

Jos q18=1 tai 3 siirrytään kysymykseen q20

Lisätiedot

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
Kyllä 1 263
Ei 2 98
Ei osaa sanoa 3 130
SYSMISS 2
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 491
maksimi 3
minimi 1
keskiarvo 1.73
keskihajonta .854

Pysyvä linkki tähän aineistoon:

Suora linkki tähän välilehteen:

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu CC BY 4.0 -lisenssin mukaisesti.