Näytä aineistokuvailu.

FSD2543 Työaikapankki 2004

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Kuinka kauan olette olleet nykyisen työnantajan palveluksessa?

Lisätiedot

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 487
maksimi 45.0
minimi .2
keskiarvo 17.974
keskihajonta 10.7808

Pysyvä linkki tähän aineistoon:

Suora linkki tähän välilehteen:

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu CC BY 4.0 -lisenssin mukaisesti.