FSD2543 Työaikapankki 2004

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Jos saatte provisio-, bonus- tai tuottavuuslisää, onko se... (Rengastakaa poikkeuksellisesti kaikki sopivat vaihtoehdot)

Provisio- bonus- tai tuottavuuslisän tyyppi (2)

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
Henkilökohtainen 1 0
Ryhmäkohtainen 2 11
Toimipaikkakohtainen 3 6
SYSMISS 476
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 17
maksimi 3
minimi 2
keskiarvo 2.35
keskihajonta .493

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.