FSD2543 Työaikapankki 2004

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Onko nykyinen työ- tai virkasuhteenne? (Rengastakaa oikea vaihtoehto, merkitkää mahdollisen määräaikaisuuden kesto)

Määräaikaisuuden kesto (kuukautta)

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 20
maksimi 61
minimi 2
keskiarvo 21.05
keskihajonta 16.475

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.