FSD2543 Työaikapankki 2004

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Missä tehtävissä katsotte pääasiassa työskentelevänne? (Rengastakaa sopivin vaihtoehto)

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
Johtaja-/päällikkötehtävät 1 31
Suunnittelutehtävät 2 76
Markkinointi- tai vientitehtävät 3 8
Hallinnolliset tehtävät 4 53
Työnjohtotehtävät 5 12
Asiakas-/potilaspalvelutehtävät, opetustehtävät 6 57
Opetustehtävät 7 2
Huolto- ja korjaustehtävät 8 11
Asennus-, kokoonpano- ja työstötehtävät 9 71
Tuotantoprosessin ohjaus ja valvontatehtävät 10 53
Tarkastus-, kuljetus-, pakkaus-, varasto- ja siivoustehtävät 11 33
Henkilökunnan edustaja 12 0
Muu tehtävä, mikä? 13 77
SYSMISS 9
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 484
maksimi 13
minimi 1
keskiarvo 7.14
keskihajonta 4.016

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.