Näytä aineistokuvailu.

FSD2543 Työaikapankki 2004

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Rengastakaa se vaihtoehto, johon katsotte kuuluvanne seuraavista henkilöstöryhmistä?

Lisätiedot

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
Esimiesasemassa oleva ylempi toimihenkilö 1 41
Asiantuntijatehtävissä oleva ylempi toimihenkilö 2 60
Muu ylempi toimihenkilö 3 28
Esimiesasemassa oleva alempi toimihenkilö 4 15
Muu alempi toimihenkilö 5 92
Työntekijä 6 253
SYSMISS 4
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 489
maksimi 6
minimi 1
keskiarvo 4.67
keskihajonta 1.766

Pysyvä linkki tähän aineistoon:

Suora linkki tähän välilehteen:

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu CC BY 4.0 -lisenssin mukaisesti.