Näytä aineistokuvailu.

FSD2543 Työaikapankki 2004

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Aineistonumero (lisätty FSD:ssä)

Lisätiedot

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 493
maksimi 2543
minimi 2543
keskiarvo 2543.00
keskihajonta .000

Pysyvä linkki tähän aineistoon:

Suora linkki tähän välilehteen:

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu CC BY 4.0 -lisenssin mukaisesti.