Näytä aineistokuvailu.

FSD2543 Työaikapankki 2004

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Havaintotunnus (lisätty FSD:ssä)

Lisätiedot

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 493
maksimi 493
minimi 1
keskiarvo 247.00
keskihajonta 142.461

Pysyvä linkki tähän aineistoon:

Suora linkki tähän välilehteen:

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu CC BY 4.0 -lisenssin mukaisesti.