FSD2541 Maahanmuuttajat Kaakkois-Suomessa 2003

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Rouhiainen, Vesa (Helsingin yliopisto. Ruralia-instituutti, Mikkeli)

Keywords

Etelä-Savo, Kaakkois-Suomi, integraatio, kielitaito, koulutus, maahanmuutto, syrjintä, työ, vapaa-aika

Abstract

Maahanmuuttajat Kaakkois-Suomessa 2003 -kysely selvittää pienille paikkakunnille asettuneiden maahanmuuttajien kotoutumista, työllistymistä sekä integroitumista suomalaiseen yhteiskuntaan.

Aluksi vastaajilta tiedusteltiin taustatietoina sukupuolta, syntymävuotta, kansalaisuutta sekä esimerkiksi oleskelun pysyvyyttä, maahanmuuton perusteita ja siviilisäätyä. Seuraavaksi tiedusteltiin koulutuksesta ja työkokemuksesta. Vastaajat ilmoittivat kotimaassaan suoritetun koulutuksen, työkokemuksen ennen Suomeen muuttoa, Suomessa suoritetun koulutuksen, kielitaitonsa ja elämäntilanteensa. Lisäksi vastaajat muun muassa arvioivat mahdollisia syitä työttömyydelle ja sitä, vastaako nykyinen työpaikka heidän koulutustaan, ovatko he viihtyneet työyhteisöissään ja kuinka paljon työvoimatoimiston palveluilla oli merkitystä työpaikan löytämisessä.

Kokemuksia suomalaisesta yhteiskunnasta selvitettiin tiedustelemalla esimerkiksi, mitkä olivat vaikeimmat Suomessa kohdatut asiat, mitkä asiat olivat helpottaneet sopeutumista, oliko vastaaja kokenut syrjintää, ja oliko syrjinnästä tai rasismista tehty ilmoitus viranomaisille. Seuraavaksi selvitettiin lyhyesti vapaa-aikaa ja harrastuksia.

ESR-rahoitteista Kaakkois-Suomen Majakka -hanketta on toteutettu Helsingin yliopiston, Työväen Sivistysliiton ja Kotkan työvoimatoimiston yhteistyönä vuodesta 2002 alkaen. Hanke kuuluu Equal-yhteisöaloitteen rasismin ja syrjinnän vastaiseen toimenpidekokonaisuuteen. Koko laajan hankkeen tarkoituksen on ollut tutkia ja mallintaa maahanmuuttotyötä pienillä paikkakunnilla.

Kyselylomakkeet olivat suomeksi, englanniksi ja venäjäksi. Taustamuuttujina olivat mm. ikä, sukupuoli, kansalaisuus, siviilisääty ja Suomeen muuttovuosi.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.