FSD2524 Nuorisobarometri kevät 1997

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

TYÖTTÖMÄT (K7-K9)

Oppisopimuskoulutuksessa opiskelu ja työn tekeminen on yhdistetty toisiaan tukevaksi. Opiskelu tapahtuu työpaikalla. Olisitko valmis lähtemään oppisopimuskoulutukseen työttömyyden vaihtoehtona?

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
Kyllä 1 92
Ei 2 19
On nyt oppisopimuskoulutuksessa 3 2
EOS 9 7
SYSMISS 1212
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 120
maksimi 9
minimi 1
keskiarvo 1.66
keskihajonta 1.885

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu CC BY 4.0 -lisenssin mukaisesti.