FSD2524 Nuorisobarometri kevät 1997

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Erilaisten tekijöiden sanotaan estävän nuorten työllistymistä. Entä mitkä kaksi tekijää mielestäsi estävät nuorten työllistymistä yleensä?

TYÖTTÖMÄT (K7-K9)

KYSY JA MERKITSE KAKSI ASIAA KUMPAANKIN SARAKKEESEEN. LUE B-KOHDASSA VAIHTOEHDOT TARVITTAESSA UUDELLEEN.

Nuorten työllistymisen esteet (toinen)

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
Riittämätön ammattikoulutus 1 0
Vähäinen työkokemus 2 20
Kielitaitovaatimukset 3 3
Tietotekniikan vaatimukset 4 6
Työn puute asuinpaikkakunnalla 5 48
Epäsopivat työajat 6 0
Pitkät tai hankalat työmatkat 7 5
Matala palkkaus 8 9
Ulkomaalaiset Suomessa 9 1
Työn osa-aikaisuus 10 4
Jokin muu, EOS 11 15
SYSMISS 1221
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 111
maksimi 11
minimi 2
keskiarvo 5.71
keskihajonta 2.858

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu CC BY 4.0 -lisenssin mukaisesti.