FSD2524 Nuorisobarometri kevät 1997

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Erilaisten tekijöiden sanotaan estävän nuorten työllistymistä. Entä mitkä kaksi tekijää mielestäsi estävät nuorten työllistymistä yleensä?

TYÖTTÖMÄT K7-K9

KYSY JA MERKITSE KAKSI ASIAA KUMPAANKIN SARAKKEESEEN. LUE B-KOHDASSA VAIHTOEHDOT TARVITTAESSA UUDELLEEN.

Nuorten työllistymisen esteet (ensimmäinen)

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
Riittämätön ammattikoulutus 1 41
Vähäinen työkokemus 2 49
Kielitaitovaatimukset 3 3
Tietotekniikan vaatimukset 4 2
Työn puute asuinpaikkakunnalla 5 13
Epäsopivat työajat 6 0
Pitkät tai hankalat työmatkat 7 2
Matala palkkaus 8 1
Ulkomaalaiset Suomessa 9 0
Työn osa-aikaisuus 10 0
Jokin muu, EOS 11 9
SYSMISS 1212
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 120
maksimi 11
minimi 1
keskiarvo 2.85
keskihajonta 2.746

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu CC BY 4.0 -lisenssin mukaisesti.