FSD2524 Nuorisobarometri kevät 1997

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Erilaisten tekijöiden sanotaan estävän nuorten työllistymistä. Mainitse seuraavista vaihtoehdoista kaksi tärkeintä tekijää, jotka mielestäsi estävät työn saantia omalla kohdallasi.

TYÖTTÖMÄT (K7 - K9)

KYSY JA MERKITSE KAKSI ASIAA KUMPAANKIN SARAKKEESEEN. LUE B-KOHDASSA VAIHTOEHDOT TARVITTAESSA UUDELLEEN.

Oman työllistymisen esteet (toinen)

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
Riittämätön ammattikoulutus 1 0
Vähäinen työkokemus 2 11
Kielitaitovaatimukset 3 5
Tietotekniikan vaatimukset 4 11
Työn puute asuinpaikkakunnalla 5 48
Epäsopivat työajat 6 2
Pitkät tai hankalat työmatkat 7 10
Matala palkkaus 8 7
Ulkomaalaiset Suomessa 9 4
Työn osa-aikaisuus 10 9
Jokin muu, EOS 11 11
SYSMISS 1214
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 118
maksimi 11
minimi 2
keskiarvo 5.98
keskihajonta 2.625

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu CC BY 4.0 -lisenssin mukaisesti.