FSD2524 Nuorisobarometri kevät 1997

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Erilaisten tekijöiden sanotaan estävän nuorten työllistymistä. Mainitse seuraavista vaihtoehdoista kaksi tärkeintä tekijää, jotka mielestäsi estävät työn saantia omalla kohdallasi.

TYÖTTÖMÄT (K7 - K9)

KYSY JA MERKITSE KAKSI ASIAA KUMPAANKIN SARAKKEESEEN. LUE B-KOHDASSA VAIHTOEHDOT TARVITTAESSA UUDELLEEN.

Oman työllistymisen esteet (ensimmäinen)

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
Riittämätön ammattikoulutus 1 42
Vähäinen työkokemus 2 44
Kielitaitovaatimukset 3 5
Tietotekniikan vaatimukset 4 2
Työn puute asuinpaikkakunnalla 5 21
Epäsopivat työajat 6 2
Pitkät tai hankalat työmatkat 7 0
Matala palkkaus 8 2
Ulkomaalaiset Suomessa 9 0
Työn osa-aikaisuus 10 0
Jokin muu, EOS 11 3
SYSMISS 1211
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 121
maksimi 11
minimi 1
keskiarvo 2.64
keskihajonta 2.125

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu CC BY 4.0 -lisenssin mukaisesti.