FSD2524 Nuorisobarometri kevät 1997

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Kuinka pitkään olet nyt yhtäjaksoisesti ollut työttömänä/lomautettuna?

TYÖTTÖMÄT (K7 - K9)

MERKITSE TÄYDET KUUKAUDET

Kuukaudet

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 105
maksimi 72
minimi 1
keskiarvo 8.93
keskihajonta 11.901

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu CC BY 4.0 -lisenssin mukaisesti.