FSD2524 Nuorisobarometri kevät 1997

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

TYÖLLISET (K5-K6), PALKANSAAJAT JA YRITTÄJÄT

Vastaavatko nykyiset työtehtäväsi koulutustasi?

Jos kysymyksiin K5-K6 on vastattu, siirrytään kysymykseen K10.

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
Täysin 1 146
Melko hyvin 2 129
Jonkin verran 3 80
Ei lainkaan 4 111
EOS 9 8
SYSMISS 858
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 474
maksimi 9
minimi 1
keskiarvo 2.45
keskihajonta 1.430

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu CC BY 4.0 -lisenssin mukaisesti.