FSD2524 Nuorisobarometri kevät 1997

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Mikä seuraavista kuvaa parhaiten nykyistä tilannettasi? Oletko:

Jos K4=3, siirrytään kysymykseen K7. Jos K4=4-8, siirrytään kysymykseen K10.

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
Työssä palkansaajana 1 446
Yrittäjä tai avustava perheenjäsen yrityksessä 2 31
Työtön tai lomautettu 3 122
Koululainen tai opiskelija 4 659
Varusmies 5 22
Sairaus-, työkyvyttömyys- tms. eläkkeellä 6 2
Kotityötä tekevä 7 40
Vai teetkö jotakin muuta 8 4
SYSMISS 6
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 1326
maksimi 8
minimi 1
keskiarvo 2.97
keskihajonta 1.583

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu CC BY 4.0 -lisenssin mukaisesti.